Glädjande statlig satsning på laddinfrastruktur

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Redan i höstens budgetproposition för 2020 presenterades förslaget att utbyggnaden av infrastrukturen för snabbladdning längs större vägar skulle förstärkas med 50 miljoner kronor över tre år. Regeringen har nu beslutat om en förordning för att genomföra budgetpropositionens förslag.

Bakgrunden till förslaget är att riksdagen har beslutat att utsläppen från inrikes transporter, senast år 2030, ska vara minst 70 procent lägre än 2010. Genom Klimatklivet har investeringsstöd hittills beviljats till över 30 000 laddpunkter. Trots detta finns det så kallade vita vägsträckor eller vita fläckar i vägnätet där laddinfrastruktur inte byggs på vare sig kommersiella grunder eller med befintliga stöd. Detta är något som Energiföretagen uppmärksammade redan 2018 i sitt förslag till Fem klimat- och energireformer för nästa regering.

– Det är glädjande att regeringen har tagit till sig vår syn att en kritisk massa tanknings- och laddinfrastruktur i samtliga delar av Sverige är central för omställningen av transportsektorn, och aktivt måste främjas. Den här typen av satsningar har blivit än mer betydelsefulla i ljuset av Coronakrisen och behovet av en grön återhämtning av ekonomin, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för fossilfria transporter på Energiföretagen Sverige.

Förordningen träder i kraft den 1 augusti och innebär att Trafikverket utifrån behovet av en ändamålsenlig fördelning av publika laddstationer ska bestämma för vilka sträckor som det är möjligt att söka stöd.

Förordningen om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon finns att läsa här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se