Justerad position kring marknadsmodell och hubb

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sveriges styrelse har tagit beslut om en reviderad ståndpunkt i frågan om elhandlarcentrisk marknadsmodell och elmarknadshubb. I beslutet klargörs vad föreningens neutrala position innebär.

Under våren har Energiföretagens styrelse sett över föreningens ståndpunkt i frågan om elhandlarcentrisk marknadsmodell och elmarknadshubb. När lagförslaget remitterades hösten 2017 rådde det olika uppfattningar i medlemskretsen om förslaget. Därför landade Energiföretagen i en neutral position, det vill säga varken för eller emot förslaget.

Omvärldsanalys visar fortsatt olika uppfattningar

Inför styrelsens översyn av Energiföretagens position genomfördes en omvärldsanalys av utvecklingen som skett på slutkundsmarknaden och några olika medlemsföretags synpunkter på denna utveckling. Analysen visar att det fortsatt råder olika uppfattningar i medlemskretsen om en elhandlarcentrisk marknadsmodell och elmarknadshubb.

Styrelsen beslutade därför att föreningen fortsatt ska ha en neutral position. Dock ska den neutrala positionen utvecklas så att det blir tydligt i all kommunikation att Energiföretagens medlemskrets har olika uppfattningar om Energimarknadsinspektionens lagförslag för en elhandlarcentrisk marknadsmodell och elmarknadshubb.

Kan agera både för och emot i sakfrågor

Vidare innebär den neutrala positionen att Energiföretagen ska vara aktiva och agera i de sakfrågor som ingår i förslagen. Det ska ske genom att lämna synpunkter som både är för och emot olika detaljer i förslagen, och därmed verka för att en eventuellt förändrad marknadsmodell blir så ändamålsenlig som möjligt.

Energiföretagen reviderar också uppdragsbeskrivningen till arbetsgruppen för elhandlarcentrisk marknadsmodell och elmarknadshubb, som utsetts av föreningen. Arbetsgruppen ska arbeta vidare med de olika sakfrågorna i förslaget för att kunna lämna synpunkter på dessa framåt. Dessutom inkluderas en standardtext om Energiföretagens neutrala position i alla inspel till berörda externa intressenter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se