Nya besked om provtagning av Covid-19 – oklarheter kvarstår

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I mitten av april aviserade Folkhälsomyndigheten sin förändrade rekommendation för provtagning för Covid-19. Energiföretagen berättade om rekommendationen i en nyhet då men många frågor kvarstår vilket vi förmedlat ett par gånger (29 april och 14 maj) sedan dess. Oklarheter kvarstår dessvärre.

Nyckelpersoner för provtagning för Covid-19 definierade av MSB

Sedan mitten av april har regionerna, som är huvudmän för sjukvården, byggt upp testkapaciteten och igår publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en rekommendation för vilka som ingår. Sammantaget för energisektorn omfattas denna krets av personer i ”prioriteringslistan”: ”Nyckelpersoner som arbetar med styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas, fasta och flytande bränslen eller fjärrvärme/fjärrkyla.”

Det betyder att inte alla personer som arbetar i den samhällsviktiga delen av verksamheten omfattas utan enbart nyckelpersoner. Vi tolkar det som om att till exempel personer inom stödtjänster inte omfattas. MSB uppger att den aktuella prioriteringslistan revideras den 1 juni 2020.

Hur ska prioriteringslistan användas?

MSB skriver på sin hemsida:

”Prioriteringslistan kan användas som ett underlag till de som är ansvariga för att utföra tester i prioritetsgrupp 3 i Folkhälsomyndighetens nationella strategi för att utöka provtagningen för covid-19, övrig samhällsviktig verksamhet.

Prioriteringslistan kan också användas av verksamhetsutövare, det vill säga arbetsgivare eller uppdragsgivare, som vägledning för att se om den personal som arbetar inom den samhällsviktiga verksamhet som man bedriver omfattas av möjligheten att testas för pågående covid-19 smitta.”

Vad betyder detta i praktiken?

I skrivande stund har vi inte fått ett entydigt svar från MSB. Det är – dessvärre – fortfarande oklart om detta innebär att s.k. nyckelpersoner har rätt till ett test vid en misstänkt infektion i Covid-19 eller ej. Energiföretagen arbetar vidare med att få ytterligare klarhet i när, var och hur man ska gå till väga och återkommer snarast med förtydliganden. Givetvis är det fortfarande relevant att vid behov av test vända sig till sjukvården eller kontakta 1177.

Läs själv vad MSB skrivit här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se