Viktigt se över kreditrutiner - energiskatten ökar risken för elnätsföretag

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Coronakrisen medför att antalet konkurser ökar och därmed risken för större kundförluster. Elnätsföretag löper en särskild risk vid obeståndssituationer eftersom de ansvarar för att betala in kundens energiskatt. Energiföretagen vill härmed påminna om vikten av att ha kreditrutiner på plats - för att snabbt kunna uppmärksamma när företagskunder försätts i konkurs, genomgår företagsrekonstruktion eller på annat sätt hamnar i ekonomiska svårigheter.

Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten på energiskatten för el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det innebär att elnätsföretagen står med risken för obetalda energiskatter för levererad el vid obeståndssituationer. Det finns därmed ingen möjlighet för ett elnätsföretag att göra avdrag eller på annat vis få tillbaka energiskatten i energiskattedeklarationen.

Energiföretagen vill därför påminna medlemsföretagen om vikten av att ha kreditrutiner på plats för att snabbt uppmärksamma när företagskunder försätts i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion. Åtminstone för större företagskunder kan det finnas skäl att ha en daglig eller åtminstone frekvent kontroll av så kallad kreditrating.

Energiföretagen har i en hemställan till regeringen den 7 april hemställt om att staten bör överta ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag, se vidare information här.

Det bör också beaktas att nedsatt energiskatt för el, till exempel för de Norrlandskommuner som har rätt till den lägre energiskattesatsen (avdrag med 9,6 öre/kWh), inte får lämnas till företag i ”ekonomiska svårigheter” utifrån EU:s statsstödsregler.

För att uppfylla detta krav i lagen om skatt på energi kan ett försäkranssystem tillämpas för de kunder där avdraget tillämpas. Om en kund försätts i konkurs, genomgår företagsrekonstruktion eller annat kollektivt insolvensförfarande som till exempel skuldsanering, bör avdraget därmed avslutas och debitering ske av full energiskatt. Skatteverket har ytterligare information om dessa regler här.

För närvarande pågår också en dialog mellan svenska och andra länders regeringar om hur detta regelverk ska tillämpas under Corona-krisen. I nuläget inväntar vi ytterligare information från EU-kommissionen om hur tillämpningen av statsstödsreglerna kan behöva ändras utifrån Corona-krisens konsekvenser.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se