Håll koll på remisser

Publicerat av: Eva Rydegran ·

På Energiföretagen.se publicerar vi inkomna remisser av intresse för energibranschen på Medlemsportalen. I pressrummet kan du även hitta våra insända remissvar.

Ett bra sätt att hålla koll på om det finns någon remiss som är aktuell för just ditt företag, är att gå in på medlemsportalen där vi publicerar alla inkomna remisser. Där kan du även se vem du ska svara, eller lämna synpunkter till.

Just nu har till exempel Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter, kommit in. En remiss med kort svarstid – 30 mars.
En annan aktuell remiss är SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid, som har svarstid 20 maj.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se