Ni har väl noterat: ny utgåva av F:102 om fjärrkylcentraler

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

F:102 ”Fjärrkylcentralen – utförande och installation” är en teknisk bestämmelse för fjärrkylbranschen. Här står hur en byggnad anpassas till ett fjärrkylsystem och vilka krav som gäller för fjärrkylcentralers dimensionering, utförande, installation, drift och underhåll. Sedan slutet av förra året finns F:102 i ny utgåva.

För att en fjärrkylcentral ska fungera på bästa sätt krävs att byggnadens kylinstallationer anpassas efter anvisningarna i F:102. Fjärrkylcentralen ska uppfylla de krav på funktion och leveranssäkerhet som fjärrkylleverantör och myndigheter ställer.

F:102 används lämpligen i förfrågningsunderlag vid upphandling av fjärrkylcentraler och deltagande entreprenader. Den används också som bilaga till kontrakt och avtalshandlingar mellan fastighetsägare och fjärrkylleverantör.

Krav, standarder och direktiv inarbetade

Denna bestämmelse omfattar branschkrav, hänvisningar till myndighetskrav, svenska och europeiska standarder samt EU-direktiv.

F:102 vänder sig till:

  • den som äger eller har hand om drift och förvaltning av byggnad eller anläggning
  • den som tillverkar, projekterar, upphandlar och installerar fjärrkylcentraler

Här kan den uppdaterade F:102 läsas och hämtas

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se