F:102 Fjärrkylecentralen - utförande och installation

Publicerad:

F:102 Fjärrkylecentralen - Utförande och installation.

Denna tekniska bestämmelse för fjärrkylcentraler är en gemensam bestämmelse för svenska fjärrkylbranschen. Här beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrkylsystem och vilka krav som gäller för fjärrkylcentraler avseende dimensionering, utförande, installation, drift och underhåll.

För att en fjärrkylcentral ska fungera på bästa sätt krävs att byggnadens kylinstallationer anpassas efter anvisningarna i denna bestämmelse. Fjärrkylcentralen ska i sitt utförande och komponentval uppfylla de krav på funktion och leveranssäkerhet som fjärrkylleverantör och myndigheter ställer.

De temperaturer och tryck som redovisas för fjärrkylsystemet i denna bestämmelse kan för de enskilda fjärrkylföretagen avvika från värden som redovisas här. Genom kontakt med den lokala fjärrkylleverantören så får man rätt dimensioneringsuppgifter för respektive energibolags lokala anvisningar.

F:102 är ett dokument avsett att ingå i förfrågningsunderlag vid upphandling av fjärrkylcentraler och därtill hörande entreprenader. De är också en bilaga till kontrakt och avtalshandlingar mellan fastighetsägare och fjärrkylleverantör.

F:102 vänder sig till:

• de som äger, har hand om drift och förvaltning av byggnad eller anläggning.
• de som tillverkar, projekterar, upphandlar och installerar fjärrkylcentraler.

År/datum: 2019

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.