Sprid kunskap lokalt om Färdplan el

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

I januari presenterade Energiföretagen Sverige energibranschens ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”. Både nationella och lokala beslutsfattare behöver känna till färdplanen och vad den innehåller - och hur de kan bidra. Därför har Energiföretagen tagit fram ett paket till medlemsföretagen, som kan användas för lokal påverkan och kunskapsspridning.

”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”, som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, ska överlämnas till regeringen den 18 mars. Då samlar Fossilfritt Sverige de åtta branscher som presenterat färdplaner under år 2020, för en officiell överlämning till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle togs fram i nära samarbete med Energiföretagens medlemmar och presenterades i mitten av januari. Den sprids också nu till både regeringen och riksdagens alla partier. Men även lokala beslutsfattare behöver få ta del av färdplanen och vad de kan och behöver göra för att energibranschen ska kunna ge sitt bidrag till att Sverige blir fossilfritt senast år 2045.

Som ett stöd för de medlemsföretag som vill sprida kunskap och påverka lokalt i anslutning till färdplanen har Energiföretagen tagit fram material som kan användas. Du hittar det i Verktygslådan, när du loggar in som medlem.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se