Lokalt material för spridning av Färdplan el

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I januari presenterade Energiföretagen Sverige energibranschens ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”. Både nationella och lokala beslutsfattare behöver känna till färdplanen och vad den innehåller Därför har Energiföretagen tagit fram ett paket till medlemsföretagen, som kan användas för lokal påverkan och kunskapsspridning.

”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”, som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, ska överlämnas till regeringen den 18 mars. Då samlar Fossilfritt Sverige de åtta branscher som presenterat färdplaner under år 2020, för en officiell överlämning till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Även lokala beslutsfattare behöver få ta del av färdplanen och vad de kan och behöver göra för att energibranschen ska kunna ge sitt bidrag till att Sverige blir fossilfritt senast år 2045. Som ett stöd för de medlemsföretag som vill sprida kunskap och påverka lokalt i anslutning till färdplanen har Energiföretagen tagit fram materialet nedan.

Presentation av Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle (pptx)
Powerpointpresentationen med talarmanus kan användas av medlemsföretag som vill presentera färdplanen för den egna styrelsen, kommunala beslutsfattare eller större kunder.

Debattstomme för lokal debatt (word)
Om ditt företag vill sprida kunskap och skapa debatt om Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle kan ni använda denna debattartikelstomme. Lägg gärna till vad ni själva gör för att ställa om ert företag och kommunen till fossilfrihet. Om det finns fler energiföretag inom den större tidningens utgivningsområde kan det vara en bra idé att gå samman och skicka in med flera undertecknare. På så vis får artikeln större tyngd och ni slipper krocka med varandra.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se