Pandemin har skötts bra hittills – viktiga förberedelser inför höst och vinter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige kan konstatera att vår bransch under våren och sommaren klarat av hanteringen av pandemin på ett utmärkt sätt. Nu går arbetet vidare och i medlemsföretagens förberedelser för höst- och vintersäsongen vill vi bara ödmjukt påminna om det stöd vi kan ge er även framöver.

En annorlunda vår och sommar har precis passerat, som vi kan sammanfatta med att vi som arbetar i energibranschen har klarat rond 1 av pandemin riktigt bra. Hög leveranssäkerhet, bra framdrift i projekt, revisionsperiod avklarad och nytt arbetssätt för att minska smittspridningen av covid-19. Vad vi kan se har inget företag misslyckats med sitt uppdrag att förse kunderna med leveranssäker energi.

Det känns som att företagen fortsätter enligt försiktighetsprincipen och värnar om era medarbetare. Ni arbetar glesare, reser mindre eller inte alls, och har kontoren stängda för externa besökare som exempel. Vi vet nu inte hur nästa rond av covid-19 kan te sig men vi vill bara här påminna er om att ni har fortsatt stöd från oss att få.

Samarbete mellan företag och med myndigheter

Nu sätts vi alltså på prov igen, när alla har kommit tillbaka från semestrar till skolan och arbetet. Nu börjar den säsong då kunder och omvärld behöver oss som mest, när höst och vinter kommer med kyla och mörker. Då behövs ljuset och värmen hos våra kunder som mest. Alla är vi också medvetna om att stormsäsongen brukar ta fart, med fler oväder och fler driftstörningar som följd.

Energiföretagen har en koordinerande roll här som sammanhållande och kontaktskapande mellan medlemsföretagen. Genom våra kontinuerliga möten med myndigheterna, har vi även möjlighet att spela in nya gemensamma behov som ni företag har identifierat.

Kontakta Energiföretagen

Henrik Wingfors, enhetschef för Energisystem hos Energiföretagen, ansvarar för kontakten med myndigheterna i avstämningar runt pandemin. Han uppmanar alla medlemmar att hellre ta kontakt med oss en gång för mycket med frågor, vid minsta osäkerhet i någon fråga, och med idéer. Se kontaktuppgifter nedan.

Energiföretagen fortsätter också att samla information med anledning av pandemin. På denna sida på vår webbplats finns relevanta fakta, nyheter, länkar samt frågor och svar. Den sidan ska hela tiden hållas levande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se