Nya snabbspår för utrikesfödda ingenjörer möter elbranschens kompetensbehov

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Nu utökas samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Arbetsförmedlingen inom uppdragsutbildningar för utrikesfödda ingenjörer. Utbildningsutbudet kompletteras med två nya snabbspår inom elkraft- och energiteknik som ska möta branschens behov av rätt kompetens.

Det råder en stor efterfrågan på ingenjörer inom energisektorn, inte minst med anledning av en omfattande elektrifiering och den pågående omställningen mot ett fossilfritt samhälle. På uppdrag av Arbetsförmedlingen startar därför Luleå tekniska universitet två nya distansutbildningar från hösten 2021 som ges utifrån snabbspårsmetoden för högskole- och civilingenjörer utan eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. Utbildningarnas ämnen är elkraft- och energiteknik, vilket är två områden som är otroligt viktiga för den gröna omställningen och för de företagsetableringar som sker i Sverige.

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan några år tillbaka kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Tillsammans med bland andra Energiföretagen Sverige har några yrkesinriktningar med stort kompetensbehov identifierats.

– Från branschföreningens sida ser man mycket positivt på samverkan kring kompetensförsörjning generellt och för att specifika insatser ska vara framgångsrika är det ofta nödvändigt att samarbeta för att få ett bra utfall, säger Elin Fellers, projektkoordinator vid Energiföretagen Sverige.

Läs mer på Luleå tekniska högskolas hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se