SMHI inför förnyade vädervarningar den 27 april

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Den 27 april övergår SMHI till ett förnyat vädervarningssystem för att göra vädervarningar mer relevanta och regionalt anpassade. Syftet är att ge samhället ett bättre planerings- och beslutsunderlag inför besvärliga vädersituationer.

Tidigare var det nya systemet planerat att införas den 14 april, vilket nu är ändrat till den 27 april. Det är därmed möjligt att det kan stå den 14 april i vissa av de bifogade dokumenten.

I det nya systemet blir de lokala och regionala konsekvenserna av vädret tydligare. Det innebär bland annat att innebörd och utseende på vädervarningar i SMHIs tjänster förändras. Det förnyade vädervarningssystemet innebär också en övergång till en samverkansbaserad beslutsprocess inför en vädervarning. SMHI kommer tillsammans med samhällsaktörer att analysera och samverka kring den lokala och regionala påverkan som vädret förväntas få och ta hänsyn till det i våra varningar.

Notifieringar till samhällsaktörer vid vädervarningar 

I samband med övergången till ett förnyat vädervarningssystem kommer möjligheten att prenumerera på utfärdade varningar via mejl från SMHI att upphöra. Från april 2021 kommer det istället finnas tre sätt för samhällsaktörer att få notifieringar om vädervarningar:

  • Via meddelandeutskick från WIS (rekommenderas i första hand)
  • Via SMHI:s väderapp
  • Via egen framtagen tjänst som hämtar öppna data från SMHI.

I detta dokument kan du läsa mer om hur en samhällsaktör kan få notifieringar om vädervarningar från april 2021. Utbildningsmaterial om den nya vädervarningsmodulen i WIS, ett material som är framtaget av MSB och SMHI i samverkan, hittar du på smhi.se.

Nationell vägledning för vädervarningar -samhällsaktörernas arbete – upplaga 2

Samtliga aktörer som berörs operativt av vädervarningar påverkas av det förnyade vädervarningssystemet. Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete är ett stöd i att arbeta med vädervarningar – anpassat för olika funktioner och informationsbehov hos samhällsaktörer. Vägledningen beskriver roller, förväntningar och komponenter i varningssystemet. Vägledningen har fokus på den nationella samverkan i arbetsprocesserna för vädervarningar. Införandeprojektet har stöttat länsstyrelserna i arbetet med att skapa regionalt anpassade processer. För information om regional och lokal samverkan i samband med vädervarningar hänvisar vi till respektive länsstyrelse.

Kontaktuppgifter till SMHI

För mer information och frågor - varmt välkomna att kontakta SMHI.

Camilla Palmér – Huvudprojektledare införandeprojektet 

  • Telefon: 070-096 0002
  • E-post: camilla.palmer@smhi.se

Åsa Granström – Delprojektledare införandeprojektet

  • Telefon: 011-495 8276
  • E-post: asa.granstrom@smhi.se

Fredrik Linde – Projektägare och chef för prognos – och varningstjänsten på SMHI

  • Telefon: 011-495 8172
  • E-post: fredrik.linde@smhi.se