17 prioriterade förslag från Fossilfritt Sverige

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag släppte Fossilfritt Sverige en rapport där de valt ut 17 särskilt prioriterade förslag ur nio av de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som presenterades under 2020. Ett stort fokus läggs på elektrifiering, och i synnerhet utbyggnaden av elnät, som man bedömer vara en viktig del för att möjliggöra fossilfrihet inom industrier och transporter.

De förslag som Fossilfritt Sverige pekar ut i sin nya rapport är de som anses vara sådana som regeringen behöver fatta beslut om snarast.

Ett stort fokus läggs på elektrifiering, och i synnerhet utbyggnaden av elnät, som man bedömer vara en viktig del för att möjliggöra fossilfrihet inom industrier och transporter. Det handlar bland annat om att regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram en elnätsplan som svarar mot det fossilfria samhällets behov där det framgår vilka elledningar som är prioriterade och med vilken tidsplan som elledningarna bör dras. Rapporten pekar också på behovet av att tydliggöra roller och incitament i regelverk så att marknader för efterfrågeflexibilitet och användning av energilager kan öka.

Fossilfritt Sverige lyfter även fram ett antal förslag kring hållbara transporter där man bland annat vill att regeringen ska arbeta för att EU ska förlänga skattebefrielsen för rena och höginblandande biodrivmedel även efter 2021. Även förslag som rör utbyggnaden av laddinfrastruktur lyfts fram.

Ytterligare prioriterade förslag finns inom områdena cirkulär ekonomi och förnybar gas. Läs rapporten här.

Energiföretagen Sverige har arbetat vidare med de färdplaner vi lämnat in till Fossilfritt Sverige – Färdplan El och Värme, inom vårt projekt Färdplan Energi. Här har uppmaningarna från färdplanerna detaljerats och beskrivits i 12 tidslinjer som ett beslutsstöd för politiker och andra beslutsfattare. Här kan du läsa mer om projektet och tidslinjerna.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se