Fortsatt statsbidrag för att tillvarata nyanländas kompetens

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige har beviljats nya främjandemedel för insatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Under året ska bl.a. ett jobbspår mot drift och värme slutföras och det nya nätverket Energy-buddies ska startas. Här kan du vara med och bidra!

Tack vare nya främjandemedel kan Energiföretagen fortsätta sitt arbete med att tillvarata nyanländas kompetens tillsammans med EFA, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna, SEKO och Svenska Elektrikerförbundet. Under året ska ett jobbspår mot drift och värme, där deltagare lärs upp och valideras hos arbetsgivarna, slutföras. Succéläromedlet Energisvenska trycks upp igen för distribution till fler utbildningar runtom i Sverige och under våren lanseras det nya handledarstödet Ta kontakt för att underlätta introduktion av utrikesfödda medarbetare.

Var med och bidra i nytt nätverk

Olika vägar till jobb i energibranschen ska synliggöras. I det här arbetet behövs bland annat din hjälp då vi startar ett digitalt nätverk av Energy-buddies. Här spelar du som redan yrkesverksam i branschen en avgörande roll när vi inkluderar nya medarbetare. Ta kontakt med Elin Fellers om du vill veta mer!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se