Långa tillståndsprocesser hotar klimatmålen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Elektrifiering av transportsektorn och industrin är en förutsättning för att klimatmålen ska nås i tid. Ett stort hinder på vägen är långa tillståndsprocesser för investeringarna i omställningen. För att investeringarna ska kunna göras måste tillståndsprocesserna kortas rejält. Energiföretagen Sverige uppmanar regeringen att omgående vidta ett antal viktiga åtgärder.

Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

För att energibranschen ska kunna vara den motor som krävs i omställningen behövs flera regeländringar för att tillståndsprocesserna ska bli kortare. En av de viktigaste åtgärderna är effektiva tillståndsprocesser och regler för markåtkomst. Idag kan tillståndsprocessen ta upp till 10 år, vilket är ohållbart.

Som framgår av tidslinjen, som tagits fram i samverkan med många olika aktörer, finns det inte ett enkelt alexanderhugg som kan lösa problemen. Det handlar istället om att genomföra många ändringar som tillsammans kan leda till effektivare tillståndsprocesser.  

– Det krävs många åtgärder för att tillståndsprocesserna ska bli effektiva och inte sätta hinder i vägen för omställningen från fossila bränslen till fossilfri el, i framför allt industrin och transportsektorn. I nätkoncessionsutredningens betänkande, Moderna tillståndsprocesser, finns flera bra förslag. Att genomföra dem är ett viktigt steg på vägen. Det räcker dock inte, utan fler åtgärder behövs för att effektivisera prövningarna. Regeringen måste utvärdera om processen kring nätkoncessionsprövning kan effektiviseras ytterligare, både gällande prövande myndighet och prövningens omfattning, säger Ingela Lindqvist, jurist på Energiföretagen Sverige.

I tidslinjen lyfts ett antal andra förslag, bland annat att regeringen ska införa ett tydligt slutdatum för överklagan av koncessionstillstånd, enligt förslaget till ny Elmarknadslag (Ds 2017:44, s. 158 ff). Uppdragen till Energimarknadsinspektionen, Ei, och Länsstyrelserna behöver förtydligas, bland annat att de ska väga in elsystemperspektivet i bedömningen vid beslut om kabel-/ luftledning.  Dessa instanser och Lantmäteriet behöver också få ytterligare resurser så att handläggningstiderna kan kortas.

Bland förslagen finns även ett uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten att tillsammans med Folkhälsomyndigheten ta fram vidareutvecklad vägledning rörande magnetfält kopplat till elnät.  Det är återkommande frågeställningar där tydligare besked från vägledande myndighet skulle kunna spara både tid och resurser.

Titta närmare på tidslinjen för kortare och effektivare tillståndsprocesser för investeringar i omställningen. (pdf)

Läs mer om förslagen i fördjupningen av tidslinjen för kortare och effektivare tillståndsprocesser för investeringar i omställningen. (pdf)

Här hittar du alla övriga tidslinjer för att möjliggöra omställningen till nettonollutsläpp, framtagna inom projektet Färdplan Energi.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se

Martin Olin

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se