Merparten av Energiföretagens aktiviteter fortsatt digitala året ut

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Precis som allting annat sker Energiföretagen Sveriges aktiviteter på ett annat sätt i år. För att ta det säkra före det osäkra har Energiföretagen fattat beslut om att våra större möten och konferenser som huvudregel kommer genomföras digitalt året ut. Det är dock möjligt att mindre sammankomster, som utbildningar eller höstens regionmöten, kan arrangeras fysiskt.

Vi har sedan tidigare informerat om att alla Energiföretagens kommersiella aktiviteter och medlemsaktiviteter kommer arrangeras digitalt under våren 2021. Senaste nytt är att vi även har beslutat om att dessa aktiviteter som huvudregel kommer genomföras digitalt under hösten 2021. Beslutet är taget med hänsyn till osäkerheten kring vaccineringen av befolkningen, rekommendationer kring sammankomster, hur och om våra medlemmar kommer att tillåta fysiska träffar efter sommaruppehållet samt den planering som krävs långt i förväg för att genomföra fysiska aktiviteter.

För dig som verkligen vill träffa dina branschkollegor fysiskt i år finns dock en ljusning i sikte. Vi öppnar nämligen upp för att planera in mindre fysiska sammankomster, så som regionmöten, utbildningar och liknande, från oktober 2021. Dessa sammankomster kommer i så fall genomföras så smittsäkert som möjligt med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.