Uppdaterat värderingsprotokoll markåtkomst för 2021

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Nu kan du som är medlem i Energiföretagen Sverige ta del av ett uppdaterat värderingsprotokoll för beräkning av ersättning vid ledningsintrång. Den nya versionen av värderingsprotokollet med bilagor finns tillgänglig på vår hemsida.


Värderingsprotokoll (VP)

 • Uppdaterat KPI
 • Uppdaterat prisbasbelopp
 • Uppdaterat E84 litt 211

Förändringar i ersättningsnivåer:

 • Grundersättningen vid överenskommelse höjs till 2.380 kr.
 • Maximal rörlig del av särskild ersättning vid överenskommelse höjs till 9.520 kr.
 • REV-ersättningar per Zon 1 och Zon 2 sänks med några ören, till 10,77 kr för zon1 och 4,18 kr för zon2.
 • Ersättning för nätstationer i Skogsmark 8x8 meter, impediment i jordbruksmark 6x6 meter och 8x8 meter, höjs 100 kr (vilket får samma effekt på sjökabelskyltar i samma markanvändning).
 • Löpmeterersättningen höjs från 4,06 kr per meter schakt till 4,08 kr.
 • Kvadratmeterersättningar enligt storskogsbruksavtalet höjs med ca 1 öre per kvadratmeter.
 • Fast ersättning enligt storskogsbruksavtalet höjs från 2.749 kr till 2.757 kr.

VP-bilaga Enstaka träd

 • Uppdaterat till 2020-års P30-priser enligt LM-tabellverk (daterad 2020-01-09).

Läs mer och ta del av dokumentationen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se