Var med och kommunicera om förnyat system för vädervarningar

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Med start i februari kommer SMHI genomföra en kunskapskampanj i sociala medier. Syftet är att öka kännedomen hos allmänheten om det förnyade vädervarningssystem som införs i april 2021. SMHI uppmuntrar och välkomnar din organisation att delta i kommunikationen så att så många som möjligt får kännedom om förändringarna. Genom att sprida information vidare ökas förutsättningarna för en bättre krisberedskap i samhället.

I april förnyas det svenska vädervarningssystemet. De nya varningarna blir regionalt anpassade och utfärdas utifrån konsekvenser av väderläget. Varningarna kommer att benämnas gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste.

En viktig del av kommunikationen till allmänheten om de förnyade vädervarningarna är en kunskapskampanj i sociala medier. Med början i februari kommer SMHI publicera material, som de välkomnar andra organisationer att dela och sprida.

Möjligt att dela SMHIs material eller göra eget

I sociala medier kan vidareförmedlare dela SMHIs originalmaterial alternativt göra eget anpassat material. Följ SMHI:s guide om du vill göra eget anpassat material. Grafiskt underlag laddar du ned från SMHIs fildelningstjänst Hive. Lösenordet är 2LyWbcDN. Färdiga filmer och bilder med budskap finns i Hive från den 1 februari.

I guiden finns även en idéskiss med tips på aktiviteter. Givetvis kan en aktör både använda sina egna kanaler för att nå allmänheten och förmedla information vidare i sitt nätverk.

Planerad tidplan för SMHIs publiceringar

Under vecka 5-7 planerar SMHI att göra inlägg på Facebook, Twitter, Instagram stories måndag (förmiddag), onsdag (förmiddag), torsdag (eftermiddag). Videor kommer att publiceras på Youtube, utöver redan nämnda kanaler. Under vecka 8-10, samt i anslutning till övergången till det förnyade systemet, planerar SMHI att göra marknadsförda inlägg. Läs mer i den detaljerade publiceringsplanen.

Informationsblad kompletterar digitalt material

Som ett komplement till den digitala informationen om de förnyade vädervarningarna kommer det finnas ett informationsblad (A4, svenska och engelska) att skriva ut från smhi.se. Informationsbladet innehåller basbudskap om det förnyade vädervarningssystemet och planeras finnas tillgängligt på SMHI:s hemsida från vecka 5. Alla aktörer är välkomna att skriva ut och använda informationsbladet!

Frågor?

Hör av dig till SMHI om du har frågor!

Om kunskapskampanjen i sociala medier (frågor om guide, grafiskt material, publiceringsplan) - kontakta Madeleine Säll, kommunikatör: Madeleine.sall@smhi.se, tel. 011-495 8230.

Allmänna frågor om kommunikation kring det förnyade vädervarningssystemet - kontakta Camilla Palmér, huvudprojektledare för införandeprojektet eller AnnaKarin Norberg, kommunikatör: Camilla.palmer@smhi.se, tel. 070-096 0002 eller Annakarin.norberg@smhi.se, tel. 011-495 8695