Mallar för kunders agerande i avtal med energiföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har tagit fram mallar för att underlätta och förenkla kundernas skriftliga kontakt med ett energiföretag. Dessa mallar finns nu publicerade på Energimarknadsbyråns webbplats. Det är viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som kunder och energiföretag har, och att agera på rätt sätt.

Energimarknadsbyrån noterar att det ofta finns en osäkerhet om vilka rättigheter kunder har eller vilka skyldigheter ett energiföretag har i avtalet med kunderna. Det gäller exempelvis vid ogiltiga avtal eller felaktiga fakturor, där det är viktigt för kunden att känna till att det går att bestrida giltigheten i avtal och giltigheten i enskilda fakturor.

Mallarna finns både för konsumenter och småföretagare. Dessa mallar är i sig inte exakt lika och dessutom kan mallen för samma tvist skilja sig åt något om reglerna för konsumenter respektive småföretagare inte är exakt lika i den tvistiga frågan.

Informera kunder och fråga Energimarknadsbyrån

Energiföretagen Sverige vill sprida denna nyhet till medlemsföretagen som kan nyttja mallarna i sin kundkommunikation. Energimarknadsbyrån erbjuder sig också att besvara frågor och ytterligare funderingar.

Mallarna för konsumenter och småföretagare går att hitta via denna nyhet hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Läs Energiföretagens senaste nyhet om oseriösa telefonsäljare.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se