Förarbevisen förlängs när utbildningar i Bandvagn Snö ställs in

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Under 2021 och 2022 har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda utbildningar i Bandvagn Snö på grund av att vi inte får tillgång till något övningsfält. Därför ändrar Svenska kraftnät tillfälligt utbildningskraven genom att förlänga förarbevisen för bandvagnar. Men ni behöver själva ansöka om förlängningen.

framförande av bandvagn i snötäckt terräng

> Observera att vi enbart ställer in utbildningar i Bandvagn Snö. Bandvagn Grund och Bandvagn Repetition kommer att genomföras som planerat. <

Svenska Kraftnät har avtal med organisationer inom elförsörjningen som reglerar nyttjanderätten av bandvagnar. I avtalet ställs det även krav på att organisationen ansvarar för att personal som nyttjar bandvagnarna har genomgått nödvändig utbildning samt har ett förarbevis.

På grund av inställda utbildningar förlängs ”förarbevisen”

Under 2021 och 2022 kommer Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige tyvärr inte kunna erbjuda utbildningar i Bandvagn Snö då vi inte får tillgång till något övningsfält. Tillsammans med Svenska kraftnät arbetar vi på att hitta en lösning så att vi får tillgång till övningsfält och åter kan erbjuda Bandvagn Snö.

I och med att utbildningarna för Bandvagn Snö ställs in ändrar Svenska kraftnät tillfälligt utbildningskraven kopplade till nyttjanderätten av bandvagnar. Förare som har klarat grundutbildningen och fått ett tidsbegränsat ”förarbevis” som löper ut under 2021 kan förlängas till och med 31 maj 2022.

Organisationerna ansvarar för anmälan om förlängning av förarbevis

För att kunna ta del av dessa tillfälligt ändrade utbildningskrav behöver organisationerna förse Svenska kraftnät med uppgifter om aktuell kontaktperson samt rapportera utfärdade körtillstånd.

Ni anmäler vilka förare hos er som behöver få tillfällig förlängning av ”förarbevis” till Minna Kilsberger via minna@asbro.se. Registret över utbildade förare administreras av Åsbro kursgård.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se