Förslag på avtalsbilaga om genomförandet av hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen lämnade nyligen in sitt remissvar på regeringens promemoria "Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet" . Nu finns även en avtalsbilaga till skogsbränsleavtal framtagen som hjälp för våra medlemmar.

I regeringens promemoria Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet föreslås lagändringar för hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla. Det finns fortfarande många oklarheter och det pågår omfattande arbete inom regeringen och Energimyndigheten med att utreda flera frågor.

Energiföretagens  remissvar finns att läsa här.

Som stöd för parterna i bränsleavtalet rekommenderar Energiföretagen Sverige att några kontrollfrågor bör klarläggas mellan parterna. Mer information finns under inloggning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se