Ny information om auktoriserade skarvmontörer inom fjärrvärmen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen kan med glädje konstatera att vi har kompletterat vår webbplats med information om auktorisation och certifiering av montörer av skarvsystem vid byggnation av fjärrvärme- och fjärrkylrör. Vi rekommenderar medlemsföretag att endast använda auktoriserade företag med certifierade skarvmontörer eftersom skarvmontage kräver väl utbildad personal.

Skarvmontage ska utföras av auktoriserade företag med certifierade montörer. Det är det auktoriserade företaget som ansvarar inför uppdragsgivaren att ställda krav är uppfyllda. För att erhålla personligt certifikat ska montören kunna visa på teoretiska kunskaper om skarvmontage och ha god praktisk kunskap i fält.

Auktorisationsnämnd godkänner

Företag och montörer som arbetar med skarvmontage ska ansöka om auktorisation respektive certifiering hos Energiföretagen Sveriges Auktorisationsnämnd som utfärdar auktorisation och certifikat. Regler och ansökningshandlingar finns att ladda ned på webbsidan. Det finns också en förteckning över auktoriserade företag och certifierade montörer.

Webbsidan innehåller i övrigt en årlig rapport om skarvmontage samt användbara intyg över praktisk erfarenhet och kompetensintyg för certifiering. Här kan också rapporten ”Skarvteknik” från år 2013 läsas, med anvisningar för montage av skarvar, isolering samt övervakningssystem i fjärrvärme- och fjärrkylrör.

Besök den uppdaterade sidan här på Energiföretagens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se