Auktorisation och certifiering av montörer av skarvsystem vid byggnation av fjärrvärme- och fjärrkylrör

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Auktorisation och certifiering innebär kvalitetssäkring av montage av skarvsystem i samband med byggnation av fjärrvärme- och fjärrkylrör. Energiföretagen Sverige rekommenderar medlemsföretagen att endast använda auktoriserade företag med certifierade skarvmontörer eftersom skarvmontage som så många andra områden kräver väl utbildad personal.

Skarvmontage ska utföras av auktoriserade företag och av deras certifierade montörer. Det är det auktoriserade företaget som ansvarar inför uppdragsgivaren att ställda krav är uppfyllda. För att erhålla personligt certifikat ska montören kunna visa på teoretiska kunskaper om skarvmontage samt ha god praktisk kunskap i fält.

Företag och montörer som arbetar med skarvmontage ansöker skriftligen om auktorisation respektive certifiering hos Energiföretagen Sveriges Auktorisationsnämnd som utfärdar auktorisation respektive certifikat. Regler och ansökningshandlingar finns för nedladdning längre ner på denna sida. Det finns också en förteckning över auktoriserade företag och certifierade montörer.

Auktorisation och certifikat kan återkallas om gällande lagar, normer och föreskrifter inte följs.

En årlig avgift tas ut för upprätthållande av auktorisationen och en årlig rapport sänds in till Auktorisationsnämnden senast 30 november varje år. Rapporten ska innehålla en förteckning över certifierade montörer. Mall för rapporten finns även den för nedladdning nedan.

Auktorisationsnämnden har till uppgift att, efter prövning enligt dess stadgar och regler, utfärda auktorisation och certifikat till företag respektive montörer och ska tillse att stadgarna inte inskränker konkurrensen. Auktorisationsnämnden utser kontrollanter med uppgift att pröva så att företag och montörer vidmakthåller upprättade kvalitetskrav.

Auktoriserade företag

Auktoriserade företag, skarvmontage finns här:

Dokument över auktoriserade företag

Handlingar

Regler för auktorisation och certifiering, skarvmontage

Ansökan auktorisation företag, skarvmontage

Ansökan certifiering skarvmontör

Årlig rapport skarvmontage

Intyg över dokumenterad praktisk erfarenhet, skarvmontage

Kompetensintyg för certifiering, skarvmontage

Skarvteknik

Kontrollföretag

Kontrollföretag som är tillgängliga för att hjälpa till är:

Enrotek, www.enrotek.se, Roland Ohlsson, 070-625 96 02

FVL Sweden AB, Lars-Eric Anderzon, 0705-83 39 99

AFRY, www.afry.com, Erik Lelander, 072-224 92 58

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se