Elsamverkan är förberedda inför stormsäsongen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Tack vare flera nyligen genomförda övningar och planeringsmöten inom ramen för Elsamverkan är elnätsföretagen och Elsamverkansledningen förberedda inför vinterns eventuella skarpa lägen. Under hösten har även IT-verktyget Susie uppdaterats. Därför påminns användare som ännu inte har bekantat sig med nya Susie om att göra just det.


Det första fysiska Elsamverkansmötet på länge

Elsamverkans ordförandemöten är ett återkommande forum som sker två gånger per år. Under coronapandemin har mötena enbart skett digitalt, men nyligen gick äntligen det första fysiska mötet av stapeln i Stockholm. På agendan stod uppföljning av året som gått, samtal och samverkan med elberedskapsmyndigheten Svenska kraftnät samt planering inför den kommande hösten och vintern.

Elsamverkansledning ordförandemöte.jpg

Glöm inte att uppdatera din inloggning i Susie inför vintern

Elsamverkansledningarna har under oktober och november genomgått en övning i det uppdaterade IT-verktyget Susie, som ska vara ett effektivt verktyg vid störningar i eldistributionen. Uppdateringen innebär att Susie har fått ett nytt användargränssnitt och inloggning med tvåfaktorsautentisering. Om du är en användare i Susie som ännu inte har uppdaterat din inloggning eller bekantat dig med nya Susie är det hög tid nu. En uppdatering av dina uppgifter i Susie är även en bra förberedelse inför vintern. När samverkan väl behövs är det guld värt att alla korrekta uppgifter finns i Susie.

För elnätsföretagen har webbövningar anordnats vid ett flertal tillfällen under hösten, med god uppslutning. Det borgar för att elnätsbolagen är beredda när Elsamverkan aktiveras i skarpt läge.

Läs mer om Elsamverkan

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se