Martin Olin stöttar dig som medlem i arbetet med e-mobilitet

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Efter ett år på Energiföretagen Sverige byter projektledaren Martin Olin fokus från Färdplan Energi till e-mobilitet. Med sin nya inriktning blir det snart fullt fokus på att skapa branschöverskridande dialog för att våra medlemmar ska kunna påverka och ta del av information om elektrifiering och laddinfrastruktur. Du som medlem får gärna engagera dig i våra nya medlemsgrupperingar för e-mobilitet!


Hej Martin Olin, strategisk projektledare med ansvar för e-mobilitet på Energiföretagen Sverige!

Berätta om dina fokusområden Färdplan Energi och e-mobilitet!
Färdplan Energi
är det stora projektet som jag har projektlett under mina två år på Energiföretagen. Projektet går nu mot sitt slut med en kompetensbehovsanalys och en tidslinje för kompetensförsörjning, som kommer presenteras under våren.

Mitt andra fokusområde är e-mobilitet. Det är ett område som blir allt viktigare för våra medlemmar och som vi nu växlar upp arbetet kring. Syftet med satsningen är att skapa rätt marknadsförutsättningar för elektrifieringen av transportsektorn och få till en bra laddinfrastruktur. Vi kommer dels fokusera på elnätsföretagens roll i elektrifieringen av transportsektorn, dels på de företag som är verksamma inom laddinfrastruktur i Sverige.
Du kan läsa mer om satsningen på vår hemsida.

Vad kan du hjälpa Energiföretagens medlemmar med?
Syftet med satsningen på e-mobilitet är att just kunna hjälpa våra medlemmar och partners med samordning, informationsutbyte och stöttning när det gäller laddinfrastruktur. Det innebär att vi kommer skapa ett sammanhang för branschöverskridande dialog i syfte att kunna påverka och ta del av information kring de här nya frågorna. Om du som medlem eller partner är intresserad av e-mobilitet får du gärna ta kontakt med mig! Du har möjlighet att gå med i våra arbetsgrupper och referensgrupper med fokus på e-mobilitet eller bara lämna synpunkter och inspel på ämnet till mig.

Berätta något oväntat om dig själv!
Jag har seglat över Atlanten! Det är kanske inte helt oväntat dock eftersom det var en fossilfri transport, helt i linje med satsningen på e-mobilitet. Då ingick jag i alla fall som besättningsmedlem på en större segelbåt på överfart från USA till Portugal. Det var en väldigt spännande resa, men också ganska utmanande då vi hade betydligt blåsigare väder än väntat och vågorna gick höga i tre veckor i sträck…

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se