Låst medlemsnyhet

Medlemsinformation om remissvaret på utkast till förordning om elpriskompensation

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Efter ett informationsmöte med elnätsföretagen har Energiföretagen Sverige den 16 februari lämnat in ett remissvar på utkastet till förordningen om elpriskompensation. I remissvaret poängterar vi bland annat att en uppföljning måste ske väldigt snart för att kontrollera att kompensationens budget verkligen räcker.