Hela 93 % är nöjda med Energiföretagen enligt ny medlemsundersökning

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Årets medlemsundersökning bekräftar att Energiföretagen Sverige uppfyller medlemmarnas förväntningar i hög grad. Hela 93 % är nöjda med Energiföretagen som branschorganisation och nöjdheten har stigit inom flera områden, så som digitala möten, påverkansarbete och kommunikation. Utifrån våra medlemmars synpunkter tar vi nu fram konkreta förslag på hur vi kan sätta lite extra fokus inom möjliga förbättringsområden.

I medlemsundersökningen år 2022 ger våra medlemmar oss ett totalbetyg på 77 av 100 på Nöjd kundindex-skalan. Detta är en internationellt erkänd standard som räknar 77 som ett starkt betyg. Årets resultat är dessutom ett ännu bättre än totalbetyget från den förra medlemsundersökningen år 2019 som landade på 68 av 100.

Några resultat från årets medlemsundersökning

 • 86 % är nöjda med vår proaktivitet inom påverkansarbetet.
 • 89 % är nöjda med de sakfrågor vi arbetar med.
 • 92 % är nöjda med både våra digitala och fysiska möten.
 • 83 % har idag koll på våra digitala möten, vilken är en ökning med mer än 50 % sedan 2019.
 • 93 % är nöjda med våra nyhetsbrev, som är medlemmarnas främsta informationskanal.
 • 93 % ger Energiföretagen ett helhetsbetyg på mellan 6 och 9 (på en niogradig skala).
 • 96 % är nöjda med våra regionala medlemsaktiviteter.
 • 97 % är nöjda med våra övriga utbildningar, konferenser och seminarier.

Möjliga förbättringsområden

Medlemsundersökningens resultat visar stor nöjdhet bland våra medlemmar och få områden kräver förbättring. Resultatet visar också att vi kan bli en ännu bättre branschorganisation genom att öka synligheten kring vår förmåga att representera branschen i press och media, se över vår affärsmodell och kommersiella utbud (likt vi kontinuerligt gör) samt fortsätta synliggöra information om fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet. Utifrån våra medlemmars synpunkter tar vi nu fram konkreta förslag på hur vi kan sätta lite extra fokus inom dessa områden.

Ett av de viktigaste fokusområdena kommer att vara att förvalta det goda resultatet. Det kommer vi göra genom att bland annat ha en fortsatt hög digital och regional närvaro och fortsätta förädla och medvetandegöra vår digitala kommunikation.

Bakgrundsinformation om undersökningen

 • 29 % av mottagarna besvarade undersökningen.
 • 60 % av medlemsföretagen är representerade bland de svarande.

Undersökningen genomfördes tillsammans med Novus och utformades för att kunna ta fram den internationellt erkända standarden Nöjd kundindex (NKI). Indexet bygger på svaren på tre standardiserade frågor:

 1. Vilket helhetsbetyg ger du Energiföretagen som medlemsorganisation?
 2. Hur motsvarar Energiföretagen dina förväntningar?
 3. Tänk dig en medlems-/branschorganisation som är perfekt. Hur nära eller långt ifrån detta ideal är Energiföretagen Sverige?
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se