Förordning om elpriskompensation mars beslutad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har nu fattat beslut om förordningen gällande mars månads elpriskompensation. Det som skiljer mot kompensationen som gällde december-februari är bland annat att marskompensationen endast gäller för kunder i elområde tre och fyra.

Regeringen har nu fattat beslut om förordningen gällande mars månads elpriskompensation.

I mångt och mycket ser den likadan ut som förordningen som gällde för månaderna innan. Följande skiljer sig dock åt:

  • Endast kunder som bor i elområde 3 och 4 har rätt till stöd enligt förordningen. Det vill säga att elnätsföretag i elområde 1 och 2 inte behöver göra någonting med anledning av den nya förordningen.
  • Trappan för ersättningsberättigade kunder har förändrats, golvet för när man ska få kompensation har sänkts till 400 kWh och nivåerna på ersättningen har förändrats. Kompensationen kommer för mars kommer vara mellan 100 kr och 1000 kr per uttagspunkt.
  • Den administrativa ersättningen som elnätsföretagen får för att hantera stödet gällande mars månad är 50 000 kr i fast ersättning plus 30 kr i rörlig ersättning per uttagspunkt.
  • Aktuella tidpunkter är att ansökan hos Kammarkollegiet ska göras senast den 31 augusti 2022, eventuella korrigeringar av ansökan ska ha skett innan den 31 oktober 2022 och medlen ska ha fördelats ut till kunderna senast vid utgången av februari 2023.

Kammarkollegier planerar att öppna upp deras e-tjänst för ansökan den 1 juni. När ansökan öppnar meddelar vi er detta. Då tidsplanen blir något snävare denna gång finns ingen anledning att avvakta med att ansöka hos Kammarkollegiet. Myndigheten är redo att hantera era ansökningar och tar dem, precis som förra gången, i tur och ordning efter att de kommit in. 

Länk till förordningen.

Läs mer om elpriskompensationen.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se