Regeringens förslag om elpriskompensation

Publicerat av: Elin Krona ·

Regeringen har beslutat om en kompensation till hushåll som drabbats av höga elpriser. Den ursprungliga kompensationen rör december 2021, samt januari och februari 2022. Regeringen har även lagt fram ett nytt förslag om att kompensera kunder i södra och mittersta Sverige för mars månad. Från och med den 15 mars kan elnätsföretagen ansöka om ersättning för elpriskompensation som rör december 2021–februari 2022. Här får du som medlem koll på viktiga tider för elnätsföretagen att förhålla sig till, våra senaste nyheter om kompensationen samt ett kommunikationsunderlag.

Tre viktiga datum att förhålla sig till under 2022

  • 30 juni – Elnätsföretagens ansökningar om ersättning för elpriskompensation ska senast ha inkommit till Kammarkollegiet.
  • 31 oktober – Elnätsföretag ska senast ha anmält till Kammarkollegiet om ifall någon uppgift som legat till grund för ansökan om ersättning har visat sig vara oriktig.
  • 31 december – Sista dagen för elnätsföretag att betala ut ersättning till kund.

Så här ansöker ditt elnätsföretag om ersättning: Ansök via Kammarkollegiets hemsida.

Energiföretagen Sveriges fortsatta arbete: Energiföretagen bevakar fortsatt frågan och har satt ihop en tillfällig arbetsgrupp för att ta om hand praktiska frågor som uppkommer i samband med administrationen av elpriskompensationen. Har du frågor om elpriskompensationen? Kontakta vår jurist Elin Krona, elin.krona@energiforetagen.se.

Senaste nytt om elpriskompensationen

Våra tidigare nyheter om elpriskompensationen

Kommunikationsunderlag (kräver inloggning)

Regeringens information om elpriskompensationen

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se