Miljöbegrepp inom fjärrvärmen fastställda av VMK

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Värmemarknadskommittén, VMK, har lyft frågan om att det fanns en otydlighet i hur vissa miljörelaterade begrepp användes i fjärrvärmeföretagens kommunikation. Därför inleddes ett arbete för att definiera begrepp och uppnå en samsyn mellan kund- och leverantörssidan kring dessa. Definitionerna fastställdes enhälligt vid VMK:s möte den 23 mars 2022. Listan ska ses över och uppdateras med ett visst intervall.

VMK har under en tid diskuterat flera begrepp. På medlemmars webbplatser finns miljöbegrepp (ord som fossilfritt, klimatneutralt och klimatpositivt), som kan ha lite olika betydelse hos olika företag. Detta har mynnat ut i ett dokument där VMK är överens om en rad definitioner. Detta dokument kan läsas och laddas ned på Energiföretagens webbplats här.

Energiföretagen vill samtidigt uppmana fjärrvärmemedlemmarna att se över hur begreppen används, för ökad tydlighet och enhetlighet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se