Miljöbegrepp inom fjärrvärmen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Inom Värmemarknadskommittén lyftes frågan om att det fanns en otydlighet i hur vissa miljörelaterade begrepp användes i fjärrvärmeföretagens kommunikation. Därför inleddes ett arbete för att definiera ett antal begrepp och för att uppnå en samsyn mellan kund- och leverantörssidan kring dessa. Definitionerna fastställdes enhälligt vid VMK:s möte den 23 mars 2022. Listan ska ses över och uppdateras med ett visst intervall.

I denna nedladdningsbara pdf-fil förklaras miljörelaterade begrepp inom fjärrvärmen. Vid uppdatering av filen uppmärksammar Energiföretagen Sverige fjärrvärmeföretagen på detta.

De begrepp som förklaras i texten är:

 • Nettonollutsläpp av växthusgaser
 • Negativa utsläpp
 • Minusutsläpp
 • Klimatneutralitet
 • Koldioxidneutralitet
 • Klimatpositiv
 • Förnybarhet/förnybar energi
 • Fossilfrihet
 • Fossilbränslefri
 • Fossiloberoende
 • Ursprungsmärkt/-märkning
 • Ursprungsgarantier
 • Klimatkompensation
 • Kompletterande åtgärder
 • Allokering (vid försäljning av miljöprodukter)
 • Residualmix
 • Additionalitet
 • Återvunnen energi

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se