Få koll på Ren Energi-paketet med vår webbinarieserie

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Just nu sker en av de största regelverksändringarna sedan avregleringen, till följd av EU:s Ren Energi-paket. Den första delleveransen av lagförslagen med inriktning elnätverksamhet, fjärrvärme och fjärrkyla väntas träda i kraft den 1 juli 2022. Har du koll på vad det innebär för dig och ditt företag? Med vår webbinarieserie får du det!

Är du medlem i Energiföretagen Sverige och intresserad av att få bättre koll på Ren Energi-paketet? Då har du hittat rätt. Nu har du nämligen möjlighet att förkovra dig i Ren Energi-paket och samtidigt ge Energiföretagen Sverige input till vårt fortsatta arbete i frågan.

Med vår kostnadsfria webbinarieserie får du koll på allt du inte får missa; så som vad regeringens föreslagna lagändringar omfattar och hur paketet kan påverka dig som aktör. Du får även möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra experter. Välj själv om du vill delta på en eller flera webbinarier i serien. De sju webbinarierna är uppdelade utefter följande av lagförslagens områden: 

Webbinarier gällande elnätsverksamhet:

(Scrolla längre ner för att se fjärrvärmewebbinarierna.)

 1. Krav på renodlad nätverksamhet framöver
  Elnätsföretag tillåts endast ha nätverksamhet i nätbolaget (med få undantag). Vad blir tillåten verksamhet framöver? 
  6 april, 09.00 – 10–30. 
  Se webbinariet i efterhand
 2. Nu ska nätutvecklingsplaner tas fram
  Vartannat år ska elnätsföretagen publicera en plan för hur nätverksamheten ska utvecklas på 5–10 års sikt. Hur ska det ske och i vilket syfte? 
  26 april, 09.00 – 11.00.  
  Se webbinariet i efterhand
 3. Elnätsföretagen ansvar för anskaffning av stöd- och flexibilitetstjänster
  Stöd- och flexibilitetstjänster ska anskaffas av elnätsföretag på ett marknadsbaserat sätt. Vad innebär det för tjänster och vilket ansvar har elnätsföretagen? 
  9 maj, 13.00 – 15.00. 
  Se webbinariet i efterhand
 4. Elnätsföretagens roll gällande laddpunkter och energilager
  Som huvudprincip får elnätsföretag inte äga laddpunkter och energilager. Vad blir elnätsföretagens roll i detta?   
  16 maj, 13.00 – 14.30. 
  Se webbinariet i efterhand
 5. Få koll på nyheter kring de övriga delarna
  Vi går igenom nyheterna kring mikroproduktion, anslutningsskyldighet, samredovisning, undantag från funktionskrav, anslutning av lagringsanläggning och fakturainformation. 
  24 maj, 09.00 – 10.00. 
  Logga in för att anmäla dig

Webbinarier gällande fjärrvärme och fjärrkyla:

 1. Krav på information i fjärrvärme- och fjärrkylafakturan
  Få koll på de bestämmelser som ändras och utökas i fjärrvärmelagen, den nya fjärrkylelagen och Ei:s förslag till föreskrifter. Ändringar i fjärvärmelagen och en ny fjärrkylelag väntas träda ikraft den 1 juni 2022. Lagen innebär krav på omfattande information till kund om energianvändningen, som bland annat kommer att kräva anpassning av IT- och fakturahanteringssystem. Du får även kort information om kommande regler om ursprungsgarantier.
  6 april, 13.00-14.00.
  Se webbinariet i efterhand
 2. Insamling och rapportering av mätvärden för fjärrvärme och fjärrkyla
  Vi berättar om förändrade krav på insamling och rapportering av mätvärden. Kommande krav på fastighetsägare kommer också att medföra större behov av överföring av mätdata till kund, eftersom de måste informera hyresgäster och lägenhetsinnehavare.
  25 april, 13.00-14.00.
  Se webbinariet i efterhand

Om du inte har möjlighet att delta de datum webbinarierna sänds kommer du ha möjlighet att se dem i efterhand då alla webbinarier spelas in och publiceras på i vår Play-kanal.

Vad är Ren Energi-paketet? 

”Ren energi för alla i Europa” är ett europeiskt lagstiftningspaket som omfattar åtta rättsakter; förnybarhetsdirektivet, energieffektiviseringsdirektivet, direktivet om byggnaders energiprestanda, elmarknadsdirektivet, elmarknadsförordningen, krisberedskap, förordning för ACER och styrning av EU:s energipolitik.

Lagstiftningspaketet syftar till att underlätta övergången till ett mer förnybart energisystem och uppfylla EU:s åtaganden enligt Parisavtalet. Det är framför allt ändringar i elmarknadsdirektivet och elmarknadsförordningen som påverkar aktörerna på elmarknaden, medan det framför allt är förnybarhets- och energieffektiviseringsdirektiven som påverkar fjärrvärme- och fjärrkyleföretagen. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se