Proposition om nätverksamhet inom ren energi paketet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Igår, den 17 mars, kom regeringens proposition 2021/22:153 om genomförande av elmarknadsdirektivet för nätverksamhet. Utöver genomförandet av direktivet finns förslag bland annat om hur driften av en ledning eller ett ledningsnät ska vara organiserad, redovisning av nätverksamhet, anslutning till elnätet och Energimarknadsinspektionens prövning av tvister. Energiföretagen startar nu webbinarier om de nya regelverken som föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Propositionen föreslår ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller elnätsverksamhet. En stor del av ändringarna har sin bakgrund i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).

Läs propositionen här.

Några av nyheterna:

  • När intäktsramen bestäms för en nätverksamhet ska hänsyn tas till i vilken utsträckning flexibilitetstjänster används och förbättrar effektiviteten i verksamheten.
  • Ett distributionsnätsföretag ska ta fram en plan för hur nätverksamheten ska utvecklas (nätutvecklingsplan).
  • Elanvändare ska i vissa fall kunna ansluta mikroproduktionsanläggningar till elnätet utan att betala någon avgift till nätföretaget.
  • Kravet på att en mikroproducent ska vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften för inmatning av el på elnätet ska utgå.

Energiföretagen anordnar webbinarier med start 6 april

Medlemmar i Energiföretagen Sverige har möjlighet att utbilda sig i ren energi paketet i en serie kostnadsfria webbinarier. Här tas bland annat upp vad regeringens föreslagna lagändringar omfattar och hur paketet kan påverka aktörerna. Här finns även möjlighet att ställa dina frågor direkt till Energiföretagens experter.

Det är möjligt att delta på en eller flera webbinarier i serien. Det första webbinariet genomförs den 6 april klockan 9 till 10.30 och handlar om krav på renodlad nätverksamhet framöver.

Läs om serien av webbinarier och boka plats här.

Mer läsning

Läs tidigare nyhet från i år om regeringens lagrådsremiss kring ren energi paketets elnätsdelar.

Läs Energiföretagens analys av lagrådsremissen.

Läs mer om Ren Energi paketet på Energiföretagens webbplats här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se