Ren energipaketet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I november 2016 lämnade EU-kommissionen lagförslag om Ren energi för alla i Europa (Clean energy package, även kallat "Vinterpaketet"). Syftet med förslaget är att EU ska vara ledande i världens omställning till ren energi. 2020 startar implementeringen i Sverige.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har ett regeringsuppdrag som handlar om genomförandet av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet, ett uppdrag som ska redovisas i februari 2020. Här hittar du information hos Energimarknadsinspektionen.

Energiföretagen arbetar aktivt med lagförslagen som nu ska implementeras i den svenska lagstiftningen. Vi kommunicerar löpande det arbete som görs och samlar informationen här. Om du inte hittar det du söker kan du prova att söka bland våra medlemsnyheter eller kontaka oss.

Nyheter

Omfattande (regel)förändringar på elmarknadsområde

Energiföretagen om Ei:s lagförslag: Det finns förbättringspotential

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se