Ren energipaketet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I december 2018 beslutade EU om ett omfattande regelverkspaket "Ren energi för alla i Europa" (Clean energy package, även kallat "Vinterpaketet"). Syftet med regelverket är leva upp till Parisavtalets åtagande och göra EU ledande i världens omställning till ren energi. Genomförandet i svensk lagstiftning har dragit ut på tiden men första delarna kring nätverksamhet väntas träda i kraft 1 juli 2022 enligt förslag i proposition.

I februari 2020 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) sin tolkning av ändringarna i EU-lagstiftningen på elmarknadsområdet och gav förslag till nationella lagändringar till följd av kraven. Här hittar du information hos Energimarknadsinspektionen.

Regeringens slutliga förslag för genomförandet har dragit ut på tiden och först strax före årskiftet 2022, ett år försenat, har regeringen lagt fram en lagrådsremiss med lagförslag om ändringar i nätverksamheten. Detta ska senare under året kompletteras med ytterligare lagförslag gällande övriga delar som rör konsumentskydd, aggregering och energigemenskaper.

Energiföretagen arbetar aktivt med att bevaka och påverka utformning av lagförslagen som ska genomföras i Sverige. Vi kommunicerar löpande det arbete som görs och samlar informationen här. Om du inte hittar det du söker kan du prova att söka bland våra medlemsnyheter eller kontaka oss.

I nyhetsflödet - Ren energipaketet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se