Minimibeloppet för avbrottsersättning höjs från årsskiftet

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Från den 1 januari 2023 gäller ett nytt minimibelopp för ersättning vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar. Beloppet höjs från 1 000 kronor till 1100 kronor.

Enligt ellagen utgår ersättning vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men som lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg per varje påbörjad 24-timmarsperiod.

Eftersom regeringen beslutat att prisbasbeloppet för 2023 blir 52 500 kronor innebär det att minimibeloppet höjs till 1100 kronor. Det betyder att den nya ersättningstabellen ser ut så här:

avbrott-minimibelopp.png

* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av konsumentens beräknade årliga nätkostnad. Det betyder att ersättningen kan bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se