Stort intresse för solenergi och elspartips under elkrisen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Elkrisen har påverkat många hushåll, framför allt i södra Sverige. Men ur kriser föds även förändring. I alla fall om vi ska tro sökbeteendet på Google. Growth byrån Maia Marketing har undersökt trendande sökningar på Google och upptäckt tendenser till ökat intresse för solenergi och lösningar på hur man kan spara el.

De svenska hushållen söker på både långsiktiga och kortsiktiga lösningar på elkrisen. Det visar Maia Marketings undersökning av sökbeteendet kopplat till elkrisen. Några slutsatser som kan dras är att intresset för regeringens elprisstöd har ökat över hela landet, att intresset för solenergi aldrig har varit större och att särskilt hushåll i södra Sverige söker efter sätt att spara el.

Stort intresse för regeringens elprisstöd även i SE1 och SE2

Den 27 oktober 2022 lämnade Svenska kraftnät in en begäran till regeringen om att ta fram en lösning på ett högkostnadsskydd till svenska elkunder i elprisområde 3 och 4. I samband med det syns det tydligt hur intresset för elprisstöd ökar på Google. Intresset för stödet är spritt över hela landet och inkluderar kunder i alla elområden, trots att kunder i alla elområden inte kommer få ta del av stödet.

elprisstod-intresse-sverige-maia-marketing.png

Intresset för solenergi har aldrig varit större

Under elkrisen har fler börjat blicka mot solenergi för att bli mer självförsörjande på el. Intresset på Google för ämnet solenergi har nämligen aldrig varit högre än nu.

I mars år 2022 började det synas en större ökning i intresset för ämnet solenergi, men sedan augusti-september har sökningar på Google ökat lavinartat.

solenergi-diagram-google-sokintresse-maia-marketing.png

Södra Sverige söker efter sätt att spara el

Förutom det långsiktiga perspektivet med installation av solceller, så försöker hushållen också tackla krisen på kort sikt. Bland annat genom att hitta lösningar att förbruka mindre el eller använda den på ett billigare sätt. I elområde 3 och 4 ökar sökbeteendet för att spara el som mest. Senast det syntes ett så högt intresse för att spara el var år 2004.

spara-el-sokintresse-lan-sverige-maia-marketing.png

Intresset för solceller ökar i syd och väst och intresset för spottjänster är störst i Blekinge

Intresset för att köpa solceller ökar framför allt i Kalmar och i Blekinge visas störst intresse för spottjänster. Fördjupa dig i denna data och mycket mer på Maia Marketings hemsida.