Dags att komplettera uppgifter om förra vinterns elpriskompensation

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Förra vinterns elpriskompensation och processen kring denna pågår alltjämt. Nu har det blivit dags att ansöka om korrigering av era belopp. Senast den 31 oktober.

På Kammarkollegiets webbplats finns e-tjänster där du som arbetar på ett nätföretag kan ändra uppgifter om redan utbetald elpriskompensation för perioderna december 2021–februari 2022 samt mars 2022. I e-tjänsterna fyller du i om fler eller färre uttagspunkter ska kompenseras per månad i respektive intervall i förhållande till den ursprungliga ansökan.  

Ändra elpriskompensationen för perioden december 2021-februari 2022

Ändra elpriskompensationen för mars 2022. 

Kammarkollegiet arbetar nu med en modell för återrapportering och uppföljning av elpriskompensationen. Hur detta kommer att gå till är ännu inte klart, men samtliga nätföretag kommer få lämna in någon typ av återrapportering. Vi återkommer när vi vet mer om detta.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se