Övningar i nya SUSIE i höst

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Under oktober och november 2022 hålls elsamverkansövningar i alla sju elsamverkansområden. Denna gång är övningen öppen för både elsamverkansledningen och elnätsföretag. Det är av största vikt att så många som möjligt deltar!

Då vi har en ny version av SUSIE är det av största vikt att så många som möjligt är med och lär sig den nya programvaran på höstens elsamverkansövningar. Övergripande ändringar är gjorda i hur man tillgängliggör och avropar resurser från elsamverkan. SUSIE har också en helt ny layout som förenklar användandet avsevärt.

En inbjudan till höstens elsamverkansövningar har gått ut från Combitech till berörda i elsamverkansledningar och till elnätsföretag i landet som kan vara med och motspela under övningarna. En inbjudan till att anmäla sig till webbaserade introduktionskurser till nya SUSIE har även gått ut från Combitech. Dessa genomförs under hösten. Har du inte fått någon sådan och vill vara med så kontakt SUSIE SUPPORT på susie@elsamverkan.se, så fixar dom det.

Datum för höstens elsamverkansövningar

  • 5 oktober ESL Syd i Landskrona på Hotell Öresund.
  • 11 oktober ESL Väst i Trollhättan på Scandic Swania.
  • 18–19 oktober ESL NN i Östersund hos Jämtkraft.
  • 27 oktober ESL Mitt i Stockholm hos Energiföretagen Sverige.
  • 22–23 november ESL ÖN på Clarion Hotell Umeå.
  • 6 december ESL Öst hos Sollentuna Energi och miljö.
  • 8 dec ESL GD i Dalarna. Plats för övningen är ännu inte bestämd, men någonstans i Dalarna.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se