Vad innebär blå energipolitik?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Efter att riksdagsvalet nyligen avgjordes har Magdalena Andersson meddelat sin avgång. Hur en ny regering kommer se ut är i skrivande stund oklart, men den kommer med största sannolikhet vara blå. Så vad innebär blå energipolitik?

Efter att riksdagsvalets resultat nu blivit klart och visar på en mandatfördelning 176 mot 173 till fördel för det blåa blocket har statsminister Magdalena Andersson meddelat sin avgång.

Hur en ny regering kommer att se ut är i skrivande stund oklart. Moderater och Kristdemokrater ingår med all sannolikhet. Sverigedemokrater och Liberaler står långt ifrån varandra i vissa frågor vilket kan försvåra bildandet av en regering där ett av dessa, eller båda partierna, ingår.

Vad innebär blå energipolitik?

Partierna i det blå blocket har energipolitiken som en gemensam nämnare. De har samarbetat på området och gjort flera gemensamma förslag och utspel. Den övergripande förändringen är målet för energipolitiken. Här vill partierna ändra betydelsen från ett mål om ett förnybart energisystem, till ett mål om ett fossilfritt energisystem, som då även kan inkludera kärnkraft.

Kärnkraft

Samtliga blåa partier vill se mer kärnkraft. De vill ta bort de regulatoriska hinder som finns, såsom begränsningen på antal reaktorer som får byggas och var. De vill se översyn av regelverk för att möjliggöra nya reaktorer och även SMR; små- och medelstora reaktorer. Moderaterna har under valrörelsen föreslagit kreditgarantier om 400 miljarder för att underlätta investeringar i ny kärnkraft.

Fjärr- och kraftvärmens villkor

Framför allt Moderater, Sverigedemokrater och Kristdemokrater har lyft fjärr- och kraftvärmens betydelse och de vill avskaffa de skatter som belastat kraftslagen negativt, såsom skatten på avfallsförbränning och bioolja.

Sänkt elskatt och elpriskompensation

Elkunders situation uppmärksammades också under valrörelsen. De blåa partierna har alla lyft sänkning av elskatt eller moms, men ej tagit fram ett gemensamt förslag. De har ställt sig bakom en elpriskompensation, liknande regeringens, som de vill ha på plats till den 1 november.

Nästa steg för den nya regeringen

Nästa steg blir att en ny talman väljs den 26 september. Denne förslår sedan en ny statsminister. Riksdagen öppnar den 27 september.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se