Nya branschgemensamma vägledningar för nätanslutning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen har tagit fram två vägledningsdokument för elnätsföretag om nätanslutning av generatorer. Dokumenten beskriver vilka krav som måste tydliggöras och offentliggöras för att ett elnätsföretag ska uppfylla sina åtaganden enligt nätkoden Requirements för Generators (RfG).

Dokumenten beskriver vad som behöver publiceras för synkrona generatorer (synkrona kraftproduktionsmoduler) respektive asynkrona generatorer (kraftparksmoduler) med en effekt från 1,5 MW och uppåt.

Energiföretagens förhoppning är att dessa vägledningar ska göra det lättare att uppnå enhetliga nationella regler och därmed underlätta omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Hämta guiderna här

Anslutningsguide kraftparksmoduler

Guiden ovan ska användas som ett komplement till befintliga rutiner för nyanslutning av produktionsanläggningar. Guiden berör endast kravställning kopplat till RfG och EIFS 2018:2 och riktar sig till anslutningar av kraftparksmoduler av typ B, C och D. Även vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler kan Energimarknadsinspektionen (Ei) besluta om att hela eller delar av kravställningen i RfG och EIFS 2018:2 ska tillämpas.

Anslutningsguide synkrona kraftproduktionsmoduler

Guiden ovan ska användas som ett komplement till befintliga rutiner för nyanslutning av produktionsanläggningar. Guiden berör endast kravställning kopplat till RfG och EIFS 2018:2 och riktar sig till anslutningar av synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C & D. Även vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler kan Energimarknadsinspektionen (Ei) besluta om att hela eller delar av kravställningen i RfG och EIFS 2018:2 ska tillämpas.

Båda guider ska finnas tillgängliga permanent framöver på Energiföretagens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se