Framtida tariffstruktur fördjupning

Rapporter och presentationer från arbetsgruppen som haft hand om den framtida tariffstrukturen.

Här hittar du handlingar som arbetsgruppen tagit fram:

En mer marknadsanpassad tariffutformning (16-63 A huvudsäkring) i en rapport från dåvarande Svensk Energi.

Powerpoint-presentation  att användas internt på företaget.