Internationella fjärrvärmesamarbeten

Energiföretagen har en viktig roll som branschens representant i samarbete med olika internationella organisationer. Energi- och klimatfrågor är i hög utsträckning internationella frågor och därför blir detta samarbete allt mer betydelsefullt. Under det gångna året har både EU och FN lyft fram fjärrvärme och fjärrkyla som hållbara energilösningar för framtidens städer. Under verksamhetsåret 2013/2014 såg Energiföretagens internationella samarbete/representation ut så här:

Nordvärme
Nordvärme är ett samarbetsorgan för fjärrvärmens branschorganisationer i Norden. Samarbetet syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och driver vissa gemensamma projekt i syfte att främja fjärrvärme och kraftvärme. Kansliet finns för närvarande hos Norsk Fjernvarme. Läs mer på www.nordvarme.org

Medlemmar: Dansk Fjernvarme, Finsk Energiindustri, SAMORKA Island, Norsk Fjernvarme, Svensk Fjärrvärme.

SweHeat & Cooling
SweHeat & Cooling är en sammanslutning av ledande svenska företag och organisationer för samverkan kring export av produkter och tjänster inom fjärrvärme- och fjärrkyleområdet.

Representant: Patrik Holmström, Energiföretagen Sverige AB

IEA
International Energy Agencys implementing agreement on District Heating and Cooling, executive committee.

Annex X2011-2014, research projects, expert input: 
Improved Maintenance Strategies for district heating pipelines

Thomas Lummi, Energiföretagen Sverige AB

Euroheat & Power (svenska representanter)
Ett samarbetsorgan för fjärrvärmens branschorganisationer i EU och övriga Europa. Arbetar för att påverka EU samt stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. Kontoret ligger i Bryssel. Läs mer på www.euroheat.org

Ledamot i grupper: Certification Board: Thomas Lummi, Energiföretagen Sverige AB, Energy Policy: Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme AB, Communications Network: Annika Johannesson, Energiföretagen Sverige AB, Statistics and indicators: Folka Sjöbohm, Energiföretagen Sverige AB, ordförande, Customer Installations: Gunnar Nilsson, Göteborg Energi AB, Task Force LCP BREF; Henrik Lindståhl, Tekniska Verken i Linköping AB.

Innoheat

Ledamot: Patrik Holmström, Energiföretagen Sverige AB