Praktik

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Enligt den senast gjorda kartläggningen uppgick det totala rekryteringsbehovet av tekniker och ingenjörer i branschen till cirka 3200 personer under perioden 2017-2020. Bland Energiföretagens medlemsföretag uppgav 58 procent att det är svårt att hitta rätt kompetens. Att erbjuda praktik till välutbildade nyanlända är ett utmärkt sätt att komma tillrätta med kompetensbristen långsiktigt. Här får du tips på hur du kommer igång.

Det finns en hel del människor runtom i vårt land som har en relevant utbildning eller värdefulla arbetserfarenheter, men som just nu står långt ifrån arbetsmarknaden. Praktik kan vara ett första steg för dem mot att förbättra språket, utveckla yrkesfärdigheter och lära känna den svenska arbetsmarknaden och skapa nätverk.

Genom att erbjuda praktikplats på ditt företag får du möjlighet att lära känna och kostnadsfritt lära upp, potentiella medarbetare. Praktik för utlandsfödda personer främjar mångfalden i arbetsgruppen och bidrar till nya perspektiv. Fler praktikplatser i branschen behövs för att komma till rätta med den kompetensbrist som råder!

Se filmen om Sasmita Behera som fick praktik på Öresundskraft och läs tipsen om nyckeln till en framgångsrik praktik!

Nyckeln till en framgångsrik praktik

En framgångsrik praktikperiod grundar sig i goda förberedelser och utgångspunkten att detta är en utvecklingsmöjlighet för både dig, din arbetsplats och praktikanten. Här är några tips på vägen:

  1. Väck intresse internt på ditt företag. Informera internt om att ni planerar att ta in en praktikant och varför.

  2. Planera praktikperioden. Definiera arbetsuppgifterna och utgå gärna från en befintlig befattningsbeskrivning som också motsvarar kompetens ni efterfrågar. Det är dock viktigt att ha en viss flexibilitet eftersom kan vara svårt att veta precis vad praktikanten har för kompetens och intresse. Praktiken ska också vara en period där praktikanten får möjlighet att testa sig fram och lära sig mer för att se var hen passar bäst i organisationen.

  3. Utse en handledare. Välj en yrkeskunnig handledare som ansvarar för praktikanten. En framgångsrik metod är att låta berörda chefer tillfråga lämpliga handledare som motiveras och växer av uppgiften.

  4. Ge handledaren tid och stöd för planering, organisation och introduktion till praktiken. Tips om handledarstöd här: Att vara handledare, Handleda en nysvensk, Att tänka på kring språket, Handbok i handledning.

  5. Hitta en praktikant som är rätt för er. Det finns olika sätt att komma i kontakt med lämpliga personer. Letar ni efter akademiker är Jobbsprånget ett utmärkt program att använda sig av. Distributionselektriker och montörer utbildas vid Åsbro kursgård med flera kursstarter per år. På mindre orter kontaktar man enklast Arbetsförmedlingen lokalt eller kommunen som kan hjälpa till att söka ut människor i området. Vet man inte hur man ska börja så vänder ni er till Energiföretagen som hjälper er att komma i kontakt med kvalificerade personer.

  6. Erbjud praktikplats. Träffa personen i fråga så att ni får veta mer om kompetensnivå och tillsammans kan komma överens om tidpunkt och innehåll.

  7. Förbered praktikplatsen. Se till att det finns en arbetsstation för praktikanten samt eventuella redskap såsom arbetsdator, skyddskläder och dylikt.

  8. Inför praktikens avslut. I bästa fall har praktiken varit lyckosam för alla parter och det finns intresse för fortsättning – läs mer om anställningsstöd. Om inte behovet finns så är det viktigt och tacksamt för praktikanten att få ett arbetsintyg över genomförda arbetsuppgifter och eventuellt möjlighet till referenser framöver.

Varför ta emot en praktikant?

Kemiingenjören Bisher från Syrien slutade nyligen hos oss efter en väldigt lyckad praktik via Jobbsprånget. Men vad finns det för anledningar för energiföretag att anmäla sig till praktikprogrammet Jobbsprånget? Här kommer fem.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se