Ta kontakt

Inom kort lanserar vi ett nytt material som vänder sig till medlemsföretag som handleder eller introducerar personal som inte har svenska som modersmål. ”Ta kontakt – för bättre språkutveckling på arbetsplatsen” ska vara till hjälp för att få till en jobbstart utan språkliga missförstånd, med ökade möjligheter till ömsesidigt utbyte när erfarna medarbetare möter nykomlingar i branschen.