”El till inköpspris” granskat av Konsumentverket

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige har tagit del av den granskning som Konsumentverket gjort av elavtal som marknadsförs som ”El till inköpspris”. Myndigheten anser att det är vilseledande att marknadsföra ett avtal "El till inköpspris" när avgifter och påslag tillkommer.

Myndighetens uppfattning är att för en genomsnittskonsument betyder elavtal till inköpspris att konsumenten får köpa el till samma pris som elhandlaren köper in den för och att elhandlaren inte gör några påslag på de kostnadsposter som tillsammans utgör elpriset. Inte heller i övrigt ska det tillkomma några avgifter. Att benämna och marknadsföra ett avtal ”El till inköpspris” när det tillkommer avgifter och påslag är enligt Konsumentverket vilseledande.

De elbolag som ingått i granskningen har fått ta del av resultatet, men Konsumentverket väntar sig att samtliga elhandelsföretag på marknaden tar till sig Konsumentverkets inställning till begreppet ”El till inköpspris”.

Louise Marcelius, jurist på Energiföretagen Sverige, tycker att det är bra att Konsumentverket tydliggör ramarna för marknadsföring på elmarknaden.

-Tydlig och korrekt prisinformation är nödvändigt för att konsumenter ska ha möjlighet att göra välgrundade val av elhandelsavtal. Det betonar vi också särskilt i branschens certifiering Schysst elhandel, säger Louise.  

Läs Konsumentverkets granskning i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se