Två EBR Ekonomi-kurser nu i webbutförande

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kurserna EBR Ekonomi – lokalnät och EBR Ekonomi – regionnät går numera som webbkurser. Perfekta grundutbildningar för nya användare av EBR:s kostnadskataloger, eller för dig som känner ett behov av att veta mer. Här introduceras du till olika användningsområden, vi förklarar kodernas omfattning och du får träna på enkla kalkyler. Boka nu!

EBR Ekonomi – lokalnät och EBR Ekonomi – regionnät är utbildningar för dig som ska arbeta med ekonomiska kalkyler för elnätets projektering, beredning och utförande. Vi tror att du idag arbetar som ingenjör, projektör, arbetschef eller beredare.

Numera finns dessa som webbkurser och håller samma höga klass som tidigare fysiska utbildningar. När du gått webbkursen ska du till exempel med katalogens hjälp enklare kunna svara på hur mycket det kostar att bygga elnät. Du ska också kunna förstå vilka koder som ska väljas för att spegla verkligheten vid konstruktion av elnät.

Rent praktiskt – så här går det till

Specialister inom ämnet vässar dina kunskaper om det värdefulla verktyget EBR Kostnadskatalog. Under webbkursen går vi igenom katalogens uppbyggnad och bakgrunden till koderna, hur du använder dem i ditt dagliga arbete. Inga speciella förkunskaper krävs och vi varvar information med mer interaktiva övningar.

Anmäl dig till webbkurserna här:

Webbkurs EBR Ekonomi – lokalnät (energiforetagen.se)

Webbkurs EBR Ekonomi – regionnät (energiforetagen.se)