Webbkurs EBR Ekonomi – regionnät

Är du involverad i de ekonomiska kalkylerna av regionnätets projektering, beredning eller utförande? Genom Webbkurs EBR Ekonomi – regionnät höjer du din förståelse för EBR Kostnadskatalog och får möjlighet att öva på olika beräkningar på ett smidigt sätt.

EBR Kostnadskatalog för regionnät (KLG 2) är branschens gemensamma hjälpmedel för att beräkna kostnader och produktionstider vid olika åtgärder på regionnät 36–145 kV. KLG 2 kan även användas vid till exempel budgetering, upphandling och produktionsplanering.

Webbkursen vänder sig till dig som är anställd på elnäts- och entreprenadföretag och som är involverad i projektering, beredning eller utförande av nybyggnations- och underhållsarbete på regionnätet. Du arbetar till exempel som ingenjör, projektör, arbetschef eller beredare. Webbkursen går igenom katalogens uppbyggnad och bakgrunden till koderna samt hur du använder dem i ditt dagliga arbete, med specifika övningsexempel.

Webbkursen genomförs helt via dator och i din egen takt. Den beräknas ta cirka två timmar att genomföra.

Exempel från webbkursen

  • Definitioner och begrepp
  • Uppbyggnad och tillämpning
  • EBR Kostnadskatalog i ditt dagliga kalkylarbete

Tekniska krav

Webbkursen genomförs bäst via fast nätuppkoppling. Läs gärna våra tekniska rekommendationer.

Så här bokar du webbkurs:

1. Logga in: Klicka här för att Logga in. Eller högst upp i menyraden.
2. Glömt lösenord: Klicka på ”Glömt lösenord”. under Logga in-knappen. Skriv in din e-post och följ instruktion i e-postmeddelandet du får. Kommer det inget e-postmeddelande så titta i skräpposten. Det kan ha hamnat där.
3. Boka dig: Tryck på knappen ”Boka” i rosa boxen till höger.

Jobbar du mer med lokalnät? Se Webbkurs EBR Ekonomi – lokalnät!

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Webbkurs

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 00
E-post: webbkurs@energiforetagen.se