Vill du medverka på Arena Energi – ett år före valet?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I höst är det ett år kvar till riksdagsvalet. Ett nytt politiskt landskap och nya grupperingar växer nu fram inom svensk politik. Samtidigt är energifrågan hetare än någonsin. Därför bjuder vi in energiminister Anders Ygeman och riksdagspartierna till vår digitala konferens #Arenaenergi. Vill ditt företag vara med och anordna ett seminarium under dessa viktiga dagar?

Många talar om effektbrist, lokala kapacitetsutmaningar och samhällets omställning till fossilfrihet. Detta engagerar näringslivet, politiken och media. Och hela energibranschen såklart! Energibranschen kan bli möjligheternas möjliggörare för ett fossilfritt Sverige 2045. Men det krävs att förutsättningarna finns på plats för att möta industrins omställnings- och tillväxtbehov, transportsektorns konvertering till el och andra förnybara bränslen. Energiföretagens senaste analys i färdplansarbetet visar på en kraftig elektrifieringstrend som innebär en ökning med 120% till 310 TWh el i högnivåscenariot 2045.

Den 6–7 oktober bjuder vi in energiminister Anders Ygeman och riksdagspartierna för att debattera och diskutera hur Sverige ska klara av denna energiutmaning. Långsiktiga och modiga politiska beslut är ett måste för att energibranschen och övriga aktörer ska kunna agera.

Vill du vara partner på konferensen #Arenaenergi?

#Arenaenergi är en digital konferens som är kostnadsfri för deltagarna. Vill du vara med och hålla ett seminarium med ditt företag, din region eller med någon annan aktör under Arena Energi den 6-7 oktober? Kontakta då Hannes Borg eller Efwa Nilsson, för vidare diskussion om upplägg, tillgänglighet och priser.

Ur programmet

  • Energiföretagens vd Åsa Pettersson möter energiminister Anders Ygeman i ett samtal den 6 oktober.
  • Energipolitisk debatt
  • Samverkan – men hur och mellan vilka?
  • Färdplan Energi – kontrollstation 2021

Mer information kommer!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se