Ny handledning om säkerhetsskyddsklassificering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen ger ut en handledning för energiföretag som ger stöd i arbetet med identifiering och analys av säkerhetsskyddade uppgifter. Handledningen belyser viktiga ingångsvärden och realistiska hot och hotnivåer, men tar även upp Säpos vägledande metodik samt sekretessprövning och hantering. Rapporten kan köpas hos Energiföretagens förlag.

Denna vägledning från Energisäkerhetsgruppen (ESG) har tagits fram av arbetsgrupp Säkerhetskyddsgruppen. Den syftar till att beskriva förutsättningar och behov av klassificering av säkerhetsskyddade uppgifter.

Innehavare av verksamheter har ett stort ansvar att svara upp mot samhällets krav på säkerhetsskydd som bland annat innebär att skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Elförsörjning är en del av infrastrukturen och en förutsättning för samhällets funktionalitet.

Det är därför viktigt att alla ägare av verksamhet inom energisektorn arbetar systematiskt med att klassificera sina informationstillgångar. Det ska sedan leda till åtgärder för att skydda dessa tillgångar så att endast de som har behov och är behöriga har tillgång till dem.

Här kan rapporten köpas

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se