Använd våra budskap i er kommunikation

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Nu lanserar vi på Energiföretagen Sverige våra reformer som kommer gälla både inför och efter valet 2022. Du kan både ladda ner dokumentet med reformerna och två filmer som sprider våra budskap inför valet för att använda i ditt energiföretags kommunikation.

Energibranschens främsta uppmaning till politiken är att arbeta för en långsiktig och brett förankrad energipolitik som skapar stabilitet för aktörerna på marknaden och för kunderna. För att sprida våra budskap om energi som kommer gälla både inför och efter valet har vi formulerat ett dokument med våra reformer inför valet och lanserat en sociala medier-kampanj riktad mot allmänheten.

Våra reformer inför valet – och framåt

I Energiföretagen Sveriges budskap, som kommer gälla både inför och efter valet, pekar vi på behov av åtgärder inom tre viktiga och stora områden; ökad överföringsförmåga i elsystemet liksom ny elproduktion, villkoren för kraft- och fjärrvärme samt energiomställningens förutsättningar.

Ladda ner dokumentet och läs om våra reformer.

Kampanjfilmer inför valet

För att lyfta de mest akuta åtgärderna har vi tagit fram ett antal filmer som vi använder i en sponsrad kampanj i sociala medier. Målet är att nå bredare med de viktiga energifrågorna och skapa acceptans för vad som behöver göras och varför. Vi fokuserar här på tillståndsfrågorna och på att skapa en förståelse för att alla fossilfria kraftslag behövs. En tredje film är under produktion med fokus på fjärr- och kraftvärmen. Dela gärna filmerna ni också!

Sverige är elektriskt

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Alla fossilfria kraftslag behövs

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Läs om fler av våra budskap inför valet.